Logo ASU
Astronomický ústav 
Akademie věd České republiky
Logo AV

Sluneční oddělení


Vedoucí - F. Fárník
Zástupce - M. Sobotka

tel: +420.32.3620146


  Do našich výzkumů zahrnujeme nejenom vlastní pozorovaný erupční proces, ale i procesy s tím spojené, např. akumulaci erupční energie, velkorozměrovou aktivitu Slunce, vývoj aktivních oblastí, vývoj a strukturu slunečních skvrn a filamentů a poerupční procesy jako je šíření rázových vln z prostoru erupce do meziplanetárního prostoru. Z fyzikálního hlediska je sluneční erupce rychlým disipativním procesem ve vysokoteplotním plazmatu. Tento proces je blízký procesům, které jsou studovány v laboratorních systémech pro řízenou termonukleární fúzi. Sluneční erupce ovlivňují celý meziplanetární prostor, včetně naší Země a jejího okolí. Proto je studium slunečních erupcí významné i pro obory sledující vztahy Slunce-Země. 

Obr.41Slunce pozorujeme v optickém, radiovém a rentgenovém oboru záření, což nám umožňuje zaznamenávat sluneční aktivitu v různých částech slunečního spektra. Pozorování je řízeno počítači, které také používáme při analýze a interpretaci dat z vlastních i mezinárodních experimentů. Hlavními pozorovacími přístroji slunečního výzkumu v Ondřejově jsou: sluneční dalekohled pro pozorování v bílém světle a s Ha filtrem v systému s videozáznamem a analyzátorem obrazů, mnohokamerový spektrograf k pozorování vývoje slunečních erupcí a protuberancí, radiospektrograf v pásmu 100-4000 MHz ke studiu radiových vzplanutí slunečních erupcí, magnetograf k měření slunečních magnetických polí, horizontální dalekohled se spektrografem k získávání spekter s vysokým rozlišením, dva sluneční radiové teleskopy, jeden s rychlozáznamem na 3 GHz a druhý na frekvencích 810, 536 a 260 MHz a automatický sluneční protuberanční teleskop. Podílíme se také na mezinárodních experimentech na družicích. Na palubě družice CORONAS máme instalován přístroj k měření měkkého rentgenového záření slunečních erupcí. Dále se podílíme na přípravě a realizaci projektů CESAR a GOES. 

Obr.26   Podstatnou součástí práce je budování teoretických představ o procesech na Slunci s důrazem na numerické modelování studovaných procesů. Tato činnost stojí na rozsáhlé mezinárodní spolupráci s institucemi ve Francii, USA, Německu, Nizozemí, Španělsku, Itálii, Japonsku a Rusku. 
 
Podrobnější informace naleznete na anglické stránce.

Diskuze Slunečního oddělení (přístupná jen ze sítě AsÚ)