Astronomický ústav AV ČR / Astronomical Institute
Astronomický ústav
Akademie věd České republiky

Astronomical Institute
Academy of Sciences of the Czech Republic
Akademie věd ČR / Academy of Sciences of the Czech Republic

Stelární oddělení / Stellar Department

Vedoucí / Head - Jiří Kubát
Zástupce / Deputy - Adéla Kawka
Sekretářka / Secretary - Eva Hajduová

telefon / phone: +420 323620226
E-mail: hajduova@sunstel.asu.cas.cz


Fyzika horkých hvězd / Physics of hot stars
(head Jiří Kubát)

Vědečtí pracovníci / Scientists:

Adéla Kawka
Daniela Korčáková
Pavel Koubský
Michaela Kraus
Jiří Kubát
Jan Soldán
Petr Škoda
Stéphane Vennes
Viktor Votruba


Doktorandi / Doctoral students:

Eva Arazimová - MFF UK Praha
Jan Polster - PřF MU Brno
Brankica Šurlan - MFF UK Praha


Dlouhodobé zahraniční pobyty / On leave:

Stanislav Štefl (ESO)

Sekretářka / Secretary:

Eva Hajduová
Eva Kortusová (MD/ML)
Astrofyzika vysokých energií / High energy astrophysics
(head René Hudec)

Vědečtí pracovníci / Scientists:

Rudolf Gális
René Hudec
Cyril Polášek
Vojtěch Šimon


Odborní pracovníci / Collaborators:

Martin Blažek
Věra Hudcová
Matúš Kocka
Martin Nekola
Michaela Skulinová
Jan Štrobl
2m dalekohled / 2m telescope
(head Miroslav Šlechta)


Vědečtí pracovníci / Scientists:

Miroslav Šlechta

Technici a pozorovatelé / Technicians and observers:

Jan Fuchs
Jaroslav Honsa
Lenka Kotková
Luděk Řezba
Jan Sloup
Miloslav Tlamicha
František Žďárský
  • 2m dalekohled / 2m telescope
  • Archív spekter / Archive of spectra
  • Robotický teleskop BART / Robotic telescope BART
  • Poslední úprava / Last update: Jiří Kubát 16.06.2009