Logo ASU
Astronomický ústav
Akademie věd České republiky, v. v. i.
Logo AV
Výzkumný záměr Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i.


Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. řeší jako svůj hlavní úkol Výzkumný záměr AV0Z10030501 (řešitel Petr Heinzel). Výzkumný záměr byl původně schválen pro léta 2005 – 2010 a Akademií věd ČR byl prodloužen do konce roku 2011 v návaznosti na výzkumné záměry vysokých škol. V roce 2008 proběhne průběžné hodnocení tohoto výzkumného záměru. Jako první krok tohoto hodnocení vypracoval ústav podklady o své výzkumné činnosti, které dne 29. 2. 2008 byly zaslány na Akademii věd. Hlavní součástí těchto podkladů je kritické sebehodnocení činnosti a výsledků ústavu, které vypracovalo vedení ústavu. Tento dokument nazvaný Vlastní hodnocení pracoviště: perspektivy a očekávání, problémy a jejich řešení najdete zde: pdf 166 kB, doc 117 kB