K atestacím

Všichni členové atestační komise dostali podklady k prostudováni dostatečně dlouho před atestacemi. Váha přisouzená jednotlivým položkám v atestačním formuláři byla založena především na zkušenosti, odpovědnosti a kritickém posouzení jednotlivých členů komise.

K posouzení jednoho z nejdůležitějších kritérií – publikacích v impaktovaných časopisech – vypracoval J. Borovička jednoduchý systém bodování a poskytl jeho výsledky ostatním členům komise. Protože se vyskytly dotazy na tento systém, ředitel ústavu po dohodě s předsedou atestační komise a J. Borovičkou souhlasil se zveřejněním použité metody a výsledné tabulky na přechodnou dobu na interních stránkách ústavu.