Logo ASU
Astronomický ústav
Akademie věd České republiky
Logo AVPřeklad schválené verze definice planety. Na Valném shromáždění byly do připravené finální verze umístěny uvozovky ke slovům trpasličí planeta, aby se vyjádřilo, že jde o jediný (dvojslovný) termín. Do třetího odstavce byla přidána slova "S výjimkou satelitů".

Jan Veselý

Schválená verze rozhodnutí o definici planety:

Rozhodnutí IAU: Definice planety sluneční soustavy

Současná pozorování mění naše chápání planetárních soustav a je důležité, aby názvosloví odráželo naše současné znalosti. To se zvlášť týká označení "planety". Slovo "planeta" původně označovalo tuláky (poutníky), kteří byli známí jen jako světla pohybující se po obloze. Nedávné objevy nás přivedly k vytvoření takové nové definice, kterou můžeme získat na základě dostupných vědeckých informací.

Rozhodnutí 5A

IAU proto rozhoduje, že planety a ostatní tělesa naší sluneční soustavy se budou dělit do tří kategorií následujícím způsobem:

(1) Planeta1 je nebeské těleso, které (a) obíhá okolo Slunce, (b) má dostatečnou hmotnost, aby jeho vlastní gravitace překonala vnitřní síly pevného tělesa, takže dosáhne tvaru odpovídajícího hydrostatické rovnováze (přibližně kulatého) a (c) vyčistilo okolí své dráhy.

(2) "Trpasličí planeta" je nebeské těleso, které (a) obíhá okolo Slunce, (b) má dostatečnou hmotnost, aby jeho vlastní gravitace překonala vnitřní síly pevného tělesa, takže dosáhne tvaru odpovídajícího hydrostatické rovnováze (přibližně kulatého)2, (c) nevyčistilo okolí své dráhy a (d) není satelitem.

(3) S výjimkou satelitů by všechny ostatní objekty3 obíhající okolo Slunce měly být označovány společným termínem "malá tělesa sluneční soustavy".1 Těmito osmi planetami jsou: Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran a Neptun.
2 IAU zahájí proces prověření objektů blízko této hranice a jejich zařazení mezi trpasličí planety nebo do jiné kategorie.
3 Mezi ně v současnosti počítáme většinu asteroidů sluneční soustavy, většinu transneptunických objektů (TNO), komet a další malá tělesa.


Rozhodnutí IAU: Pluto

Rozhodnutí 6A

IAU dále rozhoduje:
Pluto je dle výše uvedené definice trpasličí planetou a je shledáno prototypem nové kategorie transneptunických objektů.