Logo ASU
Astronomický ústav 
Akademie věd České republiky
Logo AV


 
Přehled současných vědeckých aktivit
 
Obr.26V současné době se pracovníci Astronomického ústavu věnují především studiím v následujících oblastech: fyzika Slunce, fyzika meteoritů, hvězdná astronomie, galaktická astronomie a dynamika přirozených a umělých těles sluneční soustavy.

Několik přístrojů se každodenně využívá pro různé druhy pozorování, např. 2-m dalekohled pro spektroskopii hvězd, 65cm dalekohled pro fotometrii asteroidů, vícekanálový spektrograf pro sledování slunečních erupcí, sluneční magnetograf, sluneční dalekohled, sluneční radiový spektrograf, meteorický radar, fotografický zenitový dalekohled, kamery pro sledování přeletu bolidů a další. 

Práce astronomického ústavu je příkladem mezinárodní spolupráce. Prostřednictvím sítě Internet jsou původní měření zasílána do světových databank a naopak jsou získávány informace z jiných pozemských observatoří stejně jako z přístrojů pracujících na družicích. 

Měření jsou analyzována a porovnávána s fyzikálními modely a numerickými modely na počítačích, např. šíření rázových vln vznikajících při slunečních erupcích v heliosféře.

Obr.31Ve spolupráci se státy Evropské unie a USA byly navrženy a zkonstruovány přístroje pro vesmírný výzkum, např. mikroakcelerometr, který byl umístěn na palubě amerického raketoplánu Atlantis, anebo fotometr pro oblast tvrdého rentgenového záření, který pracuje na americké družici MTI.

Astronomický ústav řeší od roku 2005 výzkumný záměr AV0Z10030501.