Logo AsU
Astronomický ústav
Akademie věd České republiky, v. v. i.
Logo AVAstronomický ústav AV ČR, v. v. i.

vypisuje konkurz na místa pro postgraduální studenty
v oboru astronomie a astrofyzika.

Uzávěrka:
6. 6. 2008

  

Přihlášky se stručným životopisem zasílejte na adresu:

Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.
 k rukám pí. D. Pivové

Fričova 298
251 65 Ondřejov


Konkurz se bude konat dne 11. 6. 2008 ve 14 hod.
v ASÚ AV ČR, v. v. i., Boční II- 1401, Praha 4.