Logo ASU
Astronomický ústav 
Akademie věd České republiky
Logo AV

Vývojová mechanická dílna

Vedoucí Jiří Zeman

Zdeněk Novotný
Miroslav Svoboda
Jan Chytra
Pavel Vávra

 

Bratři Fričové se od počátku svého zájmu o astronomii zabývali konstrukcí různých pozorovacích zařízení. Jejich zájem později vyústil do založení továrny na výrobu měřicích přístrojů a vyvrcholil vývojem a stavbou cirkumzenitálu a dvojitého astrografu. 

V průběhu vědecké práce na ondřejovské hvězdárně začínalo být však zřejmé, že ačkoliv Fričova továrna v Praze na Vinohradech byla významným technickým zázemím, skutečný vývoj se neobejde bez základního technického a řemeslného zázemí přímo na místě.

Proto v průběhu 20. let 20. století bylo zakoupeno několik obráběcích strojů, postavena první budova dílny a truhlárny (1923) a na stálé místo přijat mechanik p. František Bumba (1928), který na hvězdárně pracoval celých 48 let.

Takto vytvořená mechanická dílna se stala základem pro opravy a vývoj menších přístrojů a zařízení, nezbytných při pozorování a jejich vyhodnocení.

Zkušenost s výstavbou mnohokamerového slunečního spektrografu v 50. letech, kdy základní idea a konstrukční záměr byly vytvořeny v Ondřejově, výrobní dokumentace a vlastní výroba se realizovala v dílnách mimo ústav a konečná kompletace systému byla uskutečněna opět v Ondřejově, jednoznačně ukázala na nedostatečné vlastní realizační zázemí a na těžkopádnost spolupráce s externími institucemi. I omezené možnosti výroby se ukázaly jako daleko produktivnější a operativnější než služby externích dodavatelů především při dokončovacích pracech, nebyly ale dostatečné pro výstavbu velkých zařízení. Proto byl v roce 1957 přijat konstruktér p. Karel Havlíček, pozdější dlouholetý vedoucí vývojové dílny (1959-2000). Uspokojování stále se zvyšujících požadavků jednotlivých vědeckých oddělení vedlo vedení ústavu k rozhodnutí vybudovat nové, moderně zařízené dílny, které se podařilo dát do provozu v roce 1963.

V průběhu let se potvrdilo, že modernizace dílny se vyplatila. Snad v každém vědeckém oddělení ASÚ se používá některý z přístrojů vyvinutý a postavený ve vývojové dílně a zdejší výrobky můžeme najít i v zahraničí. Vybudování a plné přístrojové vybavení observatoře na ostrově Hvar v Chorvatsku v roce 1972 bylo jednou z největších akcí, které se pracovníci dílny zúčastnili.

Ačkoliv po roce 1990 byla výrobní kapacita dílny výrazně snížena, má i nadále široké uplatnění, ať už se to týká oprav a modernizace stávajících zařízení nebo konstrukce a výroby nových přístrojů podle posledních požadavků moderní vědy.
 

Historické přístroje renovované pro muzeum Vojtěcha Šafaříka