Logo ASU
Astronomical Institute
Academy of Sciences of the Czech Republic
Logo AVGallery

Uplne zatmeni Slunce
Zatmeni 1Zatmeni 2
Bílá sluneèní korona pøi úplném zatmìní Slunce 9. 3. 1997. Foceno objektivem Rubinar poøízeno expedicí úpické hvìzdárny na východní Sibiø.

 Ondrejov - Ondrej Kotrc
Vstup do hvezdarnyz. kopule

 Ondrejov - Radek Peresty
KopuleZapadUdoli