Logo ASU
Astronomický ústav
Akademie věd České republiky, v. v. i.
Logo AV


 

Rada Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i.

Předseda: Jiří Borovička
Místopředseda: Cyril Ron
Tajemník: Pavel Suchan
   
   

RNDr. Jiří Borovička, CSc.
RNDr. František Fárník, CSc.
Doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc.
Doc. RNDr. Petr Heinzel, DrSc.
Prof. RNDr. Jiří Horáček, DrSc.  (MFF UK Praha)
RNDr. Bruno Jungwiert, Ph.D.
Mgr. Jiří Krtička, Ph.D.  (PřF MU Brno)
RNDr. Jiří Kubát, CSc.
RNDr. Eva Marková, CSc.  (Hvězdárna v Úpici)
Ing. Cyril Ron, CSc.
Doc. RNDr. Marek Wolf, CSc.  (MFF UK Praha)fotografie členů Rady
Fotografoval Pavel Suchan na 6. zasedání Rady dne 26. 6. 2007.