Logo ASU
Astronomický ústav 
Akademie věd České republiky
Logo AV

Hlášení o pozorování bolidu

Oddělení meziplanetární hmoty Astronomického ústavu se zabývá studiem jasných meteorů - bolidů. Důležitým zdrojem informací jsou i hlášení náhodných svědků těchto poměrně vzácných jevů. Pokud jste viděli na obloze meteor jasnější než planeta Venuše, budeme rádi, když vyplníte níže uvedený formulář. Není nutné vyplňovat úplně všechny rubriky. Nejdůležitějším údajem je čas přeletu, pokud možno s přesností na 5 sekund. Po vyplnění a odeslání formuláře budou údaje zaslány elektronickou poštou odpovědným pracovníkům a uloženy do databáze. Do textu nevkládejte odkazy na internetové stránky (z důvodu ochrany proti spamu nejsou taková hlášení uložena). Zajímají nás pozorování z České republiky a okolních států. 
Datum a čas:  
rok: měsíc: den: noc*: 
hodina: minuta: sekunda: čas: 
přesnost času: minut: sekund:  
*kvůli kontrole data vyberte také noc v týdnu
Pozorovatel:  
jméno a příjmení:
kontakt
(e-mail/tel./adresa):
místo pozorování:
okres:
okolnosti pozorování:
 
Údaje o bolidu:  
odhad jasnosti*:
* uveďte magnitudu nebo slovní popis (srovnání s hvězdami, Měsícem apod.)
doba trvání:     sekund
poloha na obloze - začátek dráhy*:
poloha na obloze - konec dráhy*:
* uveďte souhvězdí, světovou stranu, nebo azimut a výšku nad obzorem, případně směr na blízkou obec
popis světelného úkazu*:
* velikost, tvar, změny jasnosti, rozpad na více kusů, stopa ...
zvukové jevy:
 
      Formulář vyplnil (pokud se liší od pozorovatele):
jméno a příjmení:
kontakt:

 

 
Technické připomínky k formuláři posílejte na adresu: lenka@asu.cas.cz  (Lenka Kotková)
Poslední úpravy: 27. října 2006
czechEnglish version    czech wersja polska

 

Stránka Astronomického ústavu