ČESKÝ NÁRODNÍ KOMITÉT ASTRONOMICKÝ
(ČNKA)


Komitét je oficiálním představitelem členství ČR v Astronomické unii IAU. Je dvanáctičlenný a řídí se podle schváleného organizačního řádu. Poslední volby proběhly v únoru roku 2010 (volební lístky dostávají všichni členové IAU v ČR). O průběhu voleb a otázkách, kterými se komitét právě zabývá, je možno se dočíst v přiložených zápisech. V současné době pracuje tento komitét ve složení:

Organizační a jednací řád

Členové IAU z ČR


Zprávy


Zápisy ze schůzí


Astronomy and Astrophysics in the Czech Republic