Logo ASU
Astronomický ústav 
Akademie věd České republiky
Logo AV

Vědecká oddělení


*   Sluneční oddělení
  Sluneční oddělení se zabývá výzkumem nejbližší hvězdy, našeho Slunce, především se věnuje studiu slunečních erupcí. 
     
*   Stelární oddělení
  Stelární oddělení je zaměřeno na multispektrální (optický, ultrafialový, rentgenový a gama obor) studium galaktických a extragalaktických objektů.
     
*   Oddělení meziplanetární hmoty
  Oddělení meziplanetární hmoty se zabývá interakcí meziplanetární hmoty s atmosférou Země, asteroidy a kometami. 
    
*   Oddělení galaxií a planetárních systémů
  Oddělení dynamické astronomie studuje dynamické vlastnosti vybraných přirozených těles sluneční soustavy a galaxií. 
    
*  Dynamika pohybů satelitů
  Pracovní skupina Dynamika pohybů satelitů se zabývá dráhovou dynamikou umělých družic Země. Stránka skupiny zde. Stránka Satelitní altimetrie a modelů gravitačního pole zde.