Logo ASU
Astronomický ústav 
Akademie věd České republiky
Logo AV

 
Exekutiva


Ředitel

Doc. RNDr. Petr Heinzel, DrSc.

tel: +420 323620 113, 116, 233
FAX: +420 323620 117
E-mail: pheinzel@asu.cas.cz
Sekretariát: Daniela PivováZástupce pro vědeckou práci

RNDr. Jiří Borovička, CSc.
vedoucí pracoviště v Ondřejově

tel: +420 323620 153
FAX: +420 323620 263
E-mail: borovic@asu.cas.cz
 

Zástupce pro zahraniční styky

Doc. RNDr.Vladimír Karas, DrSc.
vedoucí pracoviště v Praze

tel: +420 267103045
FAX: +420 272769023
E-mail: vladimir.karas@cuni.czPředseda Rady Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i.

RNDr. Jiří Borovička, CSc.

tel: +420 323620 153
FAX: +420 323620 263
E-mail: borovic@asu.cas.cz