Logo ASU
Astronomický ústav
Akademie věd České republiky, v. v. i.
Logo AV


 

Rada Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i.
 

Nové Stanovy Akademie věd České republiky platné od 1. 1. 2007 lze nalézt na stránce http://www.cas.cz/int/Normy.htm jako položku 2/2006. Pro Radu instituce je podstatná Příloha ke Stanovám.
  
Zápis ze shromáždění výzkumných pracovníků AsÚ AV ČR, v. v. i. dne 8. ledna 2007, kde proběhla volba Rady Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i. (pdf 154 kB)

Členové Rady Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i.

Usnesení č. 1 ze dne 12. 1. 2007 (pdf 90 kB)
Zápis z jednání (přístupný pouze z vnitřní sítě – pdf 147 kB)
Jednací řád Rady Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i. (pdf 106 kB)
Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele ústavu (html, pdf 95 kB)

Usnesení č. 2 ze dne 2. 3. 2007 (pdf 115 kB)
Zápis z jednání (přístupný pouze z vnitřní sítě – pdf 194 kB)
Pravidla pro hospodaření AsÚ s fondy (pdf 124 kB)
Zásady pro hospodaření se sociálním fondem (pdf 139 kB)
Rozpočet sociálního fondu na rok 2007 (pdf 74 kB)

Usnesení č. 3 ze dne 16. 3. 2007 (pdf 90 kB)
Zápis z jednání (přístupný pouze z vnitřní sítě – pdf 178 kB)
Volební řád Rady Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i. (pdf 109 kB)
   aktualizované znění je u Usnesení č. 5
Organizační řád Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i. (pdf 203 kB)
Organizační schéma Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i. (pdf 121 kB)
Organizační schéma THS (pdf 35 kB)

Usnesení č. 4 ze dne 30. 3. 2007 (pdf 86 kB)
Zápis z jednání (přístupný pouze z vnitřní sítě – pdf 155 kB)
Jednání ve věci výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i. (pdf 90 kB)
  
Usnesení č. 5 ze dne 16. 5. 2007 (pdf 105 kB)
Zápis z jednání (přístupný pouze z vnitřní sítě – pdf 172 kB)
Volební řád Rady Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i. (pdf 92 kB)
Vnitřní mzdový předpis Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i. (přístupný pouze z vnitřní sítě – pdf 141 kB)
  
Usnesení č. 6 ze dne 26. 6. 2007 (pdf 126 kB)
Zápis z jednání (přístupný pouze z vnitřní sítě – pdf 178 kB)
  
Usnesení č. 7 ze dne 21. 9. 2007 (pdf 109 kB)
Zápis z jednání (přístupný pouze z vnitřní sítě – pdf 164 kB)
  
Usnesení č. 8 ze dne 30. 11. 2007 (pdf 100 kB)
Zápis z jednání (přístupný pouze z vnitřní sítě – pdf 204 kB)
  
Usnesení č. 9 ze dne 11. 1. 2008 (pdf 102 kB)
Zápis z jednání (přístupný pouze z vnitřní sítě – pdf 175 kB)
  
Usnesení č. 10 ze dne 14. 3. 2008 (pdf 101 kB)
Zápis z jednání (přístupný pouze z vnitřní sítě – pdf 201 kB)
Spisový a skartační řád (pdf 223 kB)
Rozpočet sociálního fondu na rok 2008 (pdf 123 kB)
Rozpočet Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i., pro rok 2008 (pdf 141 kB)